Vad kan jag hjälpa er med?

Läs mer om vad jag kan vara behjälplig med. 

För förskolan & skolan

Utredningar, observationer, handledningar, stöd & råd, dokumentation m.m.

Vi ringar in behovet tillsammans och utformar insatsen & upplägget utifrån just era behov. 

Om ärendet gäller en insats för att skapa bättre förutsättningar för en individ eller grupp, kommer jag till er verksamhet och möter barnet/gruppen och pedagogerna. Jag gör en eller ett par observationer/skuggningar för att få en helhetsbild av ärendet. Därefter gör jag en rapport som blir underlag analysen  som i sin tur kan användas till handlingsplanen. Sedan träffar jag arbetslaget för handledning. Jag  har mycket goda resultat och erfarenheter av denna forma av insats. 

Jag kan även vara behjälplig vid dokumentation, söka tilläggsbelopp etc.

Ett annat uppdrag kan vara att arbeta i ett arbetslag under en period som stöd eller för att färga in ett specialpedagogiskt synsätt. 


För Förskolan, skolan, vårdnadshavare/familjer 

Leken som specialpedagogisk metod, lekgrupper. 


Barn som inte leker? Pedagoger som inte leker? Hur leker man i strukturerad lekgrupp? Hur leker man hemma för att utveckla förmågorna? Ta hjälp av mig! 

Jag har fördjupat mig i ämnet lek och ser leken som ett mycket viktigt verktyg i mitt arbete, vilket också är förenligt med förskolans uppdrag och läroplan. I förskolan behöver undervisningen  vara relaterad till leken. Jag har upplevt fantastiska resultat tillsammans med barn som deltagit i strukturerade lekgrupper. 

I leken utvecklas förmågor som samspel, språk, turtagning, empati,  självförtroende, fantasi, föreställning, motorik, koncentration m.m. 

"Barn som är blyga, barn som slåss, barn som inte vill prata, är inget man kan instruera bort men leken kan göra underverk",  säger forskaren Ingrid Engdahl. 

För förskola, skola, vårdnadshavare/familjer 

Fortbildning, föreläsning, samtal, handledning, workshop

Vad och hur vill ni lära? 

  • Lek & Lekgrupp
  • Språkutveckling
  • Funktionsnedsättning

Kompetensutvecklingsinsatser som kan förändra vardagen. Vi ringar in behovet tillsammans och utformar utvecklingsinsatsen därefter.   

För vårdnadshavare/ familjer

Finns det en oro eller funderingar kring ditt barn? 

Behöver ni stöd & råd eller hjälp med att strukturera upp vardagen? 

Behöver ni stöd i svåra samtal med skolan/förskolan?

Ta kontakt med mig via mail eller telefon. Beskriv vad ni skulle vilja ha hjälp med så får ni förslag på vad jag kan stå till tjänst med samt ett kostnadsförlag. 

Specialpedagog Eva Bärring

Telefon: 070 - 697 57 37    Mail: eva.barring@telia.com