Stöd & råd i specialpedagogiska frågor
Stöd & råd i specialpedagogiska frågor

    Eva Bärring 

  • Specialpedagog 
  • Legitimerad förskollärare
  • Lekpedagog
  • Legitimerad lärare för grundskolans tidigare år 

Utbildning & erfarenheter

 Jag har arbetat både i skolan och i förskolans värld, både i fristående och kommunala verksamheter, stora som små. Jag har erfarenhet av att vara klasslärare, förskollärare och specialpedagog.  Jag har ett nära samarbete med många olika familjer och även med det nätverk av olika professioner man skapar i rollen som specialpedagog. 

Min ambition har alltid varit att ha ett ben "på golvet" d.v.s. tillsammans med barnen i deras vardag med t.ex. undervisning, lekgrupper eller observationer. Det andra benet står för specialpedagogens mångfacetterade roll, med allt från pedagogiska kartläggningar/utredningar, handlingsplaner till  handledning, fortbildning, svåra samtal m.m. 

I mitt arbete har jag mött många fantastiska barn som har haft olika behov av stöd - ibland tillfälligt och ibland genom hela sin förskole- eller skoltid. Det har gett mig erfarenheter av olika funktionsvariationer som t.ex ADHD, autism, Aspergers -&  Tourettes syndrom, tal- och språkstörning, selektiv mutism, CVI, dyslexi, dyskakyli m.m. 

Under 2018 arbetade jag som förskolecoach i ett lyckat arbetsmiljöprojekt i Svedala kommun, med uppdrag att bl.a. färga in det specialpedagogiska synsättet i arbetslagen. Under det året pågick också lekprojektet Alla barns rätt till lek, där jag var delaktig. Projektets syfte var att öka kunskapen hos personalen om arbetssätt med strukturerade lekgrupper där barn med autismspektrumtillstånd fick möjlighet att delta. Jag har  startat upp ett flertal lekgrupper som gett ett väldigt positivt resultat. Leken och dess betydelse för barns utveckling är något som fascinerar mig och ett ämne jag har fördjupat mig i. 

Jag har också haft förmånen att få vara med och driva ett framgångsrikt språkprojekt på Pysslingens förskolor. Under höstterminen -22 deltog många barn som på olika sätt behövde en skjuts i sin språkutveckling. I projektet ingick också handledning och fortbildning av personal. 

Ett annat intresse är utveckling och kvalitetsarbete. Jag har deltagit i SPSMs utmärkta fortbildning om förskolans inre arbete & utveckling.  

Jag driver nu min enskilda firma, Specialpedagog Eva Bärring och finns tillgänglig för olika uppdrag. Ta kontakt via telefon eller mail för att få veta mer.