SPECIALPEDAGOG EVA BÄRRING

Specialpedagog Eva Bärring

För förskola, skola & familj

Jag erbjuder specialpedagogiska tjänster till förskolor, skolor & familjer. Jag har många olika erfarenheter av  specialpedagogiskt arbete där framgången, förutom erfarenheter,  ligger i kunskaper, relationskompetens och engagemang. 

Utredningar, observationer, handledningar, stöd & råd,  dokumentation m.m. 

Vi ringar in behovet och utformar insatsen & upplägget utifrån just ert ärende. 

Leken som specialpedagogisk metod, strukturerade lekgrupper 

Jag har fördjupat mig i ämnet lek och ser leken som ett mycket viktigt verktyg, vilket också är förenligt med förskolans uppdrag och läroplan. 

Fortbildning, föreläsning, samtal, handledning, workshop

Kompetensutvecklings-insatser som kan förändra vardagen. Vi ringar in behovet tillsammans och utformar utvecklingsinsatsen därefter.  


Referenser


Pernilla Burakovsky

Rektor Pysslingen förskolor, Malmö

"Eva har verkligen hjälpt våra pedagoger att hitta nya strategier och metoder för att få varje barn att få de allra bästa förutsättningarna. Lekgrupper har vuxit fram i hennes spår och det är vi så glada för. Det har gjort stor skillnad för många ."

Annika Aveling

Rektor Klöverstugan & Tegelbrukets förskolor, Svedala

Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Eva i två olika uppdrag. Hennes engagemang och förmåga att skapa goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare gör att hon snabbt får förtroende och kan handleda kollegor."

Eva Bärring 

Telefon: 070-697 57 37 - Mail: eva.barring@telia.com